30 Procent Regeling.NL

informatie over de 30% regeling ingekomen werknemers

30 procentregeling 30 procentsregeling belasting vergoeding tarieven30%-regeling
Als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten (de zogenoemde extraterritoriale kosten). Uw werkgever mag u een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die u maakt.

Ook mag uw werkgever u 30% van uw loon inclusief vergoeding belastingvrij verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

Voorwaarde
U komt in aanmerking voor deze vergoeding als u uit het buitenland komt en over een specifieke deskundigheid beschikt die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. Voor de toepassing van de regeling moet u toestemming van de Belastingdienst hebben. Hiervoor kunt u, samen met uw werkgever, een verzoek indienen.

Extraterritoriale kosten
Extraterritoriale kosten bestaan onder meer uit:

* extra kosten voor levensonderhoud doordat de prijs in Nederland hoger is dan in het land waar u vandaan komt. U kunt hierbij denken aan extra uitgaven voor maaltijden, gas, water en licht;
* kosten voor een kennismakingsreis naar Nederland, eventueel met uw gezin, bijvoorbeeld om te zoeken naar een woning of een school;
* kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen;
* kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland;
* dubbele huisvestingskosten wanneer u blijft wonen in het land waar u vandaan komt. Dit zijn bijvoorbeeld hotelkosten; extra (eerste) huisvestingskosten;
* opslagkosten voor het deel van de boedel dat u niet verhuist naar Nederland;
* reiskosten naar het land waar u vandaan komt, bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging;
* extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land waar u vandaan komt;
* cursuskosten om de Nederlandse taal te leren voor u en voor de gezinsleden die bij uw verblijven;
extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren met het land waar u vandaan komt.

www.AdvocatenGids.nl
www.Griffierechten.nl
www.Margeregeling.nlInformationStart Internet Concepts B.V. , The Netherlands